Martin Wijnhoven (65) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Onze bestuurslid Martin Wijnhoven is vanmorgen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Martin krijgt deze onderscheiding o.a. in verband met zijn rol als bestuurslid van de Venrayse Fietsvierdaagse.

Martin Wijnhoven (65) is zeer intensief betrokken bij het bestrijden van verkeersonveiligheid in Limburg op diverse fronten. Als politieman had hij een groot netwerk dat hij kon inzetten voor deze missie. Maar het zijn vooral zijn persoonlijke kwaliteiten waarmee hij anderen weet te motiveren en enthousiast te maken om zich ook in te zetten voor ‘het goede doel’, namelijk het bevorderen van de verkeersveiligheid. Naast zijn bestuurlijke functies organiseerde hij verkeersvoorlichting op basisscholen in Venray e.o., verzorgde campagnes rondom alcoholmisbruik, gebruik van autogordels, snelheid of verlichting. Hij organiseerde fietskeuringen voor scholieren, rijvaardigheidsritten voor senioren en adviseerde bij verkeersonveilige situaties. Later werd hij bestuurslid bij Veilig Verkeer Nederland District Limburg Noord en was hij betrokken bij het samengaan van twee districten in VVN District Limburg.

Vanuit VVN raakte hij ook betrokken bij de Stichting Fietsvierdaagse Venray. Dit grote evenement is niet meer weg te denken en geniet inmiddels landelijke bekendheid. Bij de KBO nam hij naast de lokale bestuurstaken ook zitting in het regiobestuur van KBO Limburg. Voor Tennisclub Oostrum heeft hij als vicevoorzitter op zijn voortvarende manier diverse projecten aangepakt, zoals sponsoring en digitalisering.

Naast deze activiteiten is Martin Wijnhoven vanaf 1993 politiek actief als lid van de lokale partij Samenwerking Venray, waarvoor hij ruim twintig jaar commissielid en raadslid is geweest. Vanaf 2015 is hij secretaris van de CDA-fractie.