Oproep goede doelen 2020

De Stichting Fietsvierdaagse Venray biedt jaarlijks een stichting of vereniging de mogelijkheid om tijdens het fietsevenement geld in te zamelen voor de eigen kas via het spel Rad van Fortuin.

De betreffende organisatie is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van dit spel, zo ook voor het vergaren van de benodigde prijzen. Het is dus geen kwestie van “de hand ophouden”, maar van keihard werken door een aantal mensen van de desbetreffende organisatie.

In 2019 hadden we 1 goed doel: MMSK St. Petrus Banden. We willen tijdens de 36ste editie weer 2 organisaties de mogelijkheid bieden om als goed doelen te fungeren.

Het bestuur van Fietsvierdaagse Venray roept daarom verenigingen, zonder winstbelang, of stichtingen op om zich aan te melden. Dit aanmelden kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. In het verzoek dienen de onderstaande onderwerpen naar voren te komen:

  • Naam van de stichting of vereniging
  • Doel van de stichting of vereniging
  • Het aantal vrijwilligers dat men kan inzetten voor het Rad van Fortuin
  • De reden dat uw stichting of vereniging genomineerd moet worden voor het goede doel 2020.
  • Wat is de bestemming van de donatie?

De mail om u aan te melden kunt u sturen naar: a.classens@fietsvierdaagse-venray.nl

De inschrijving sluit 20-03-2020.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anita Classens tel 0683660768

Noteer ook meteen de volgende data in uw agenda:

  • 24 mei 2020 de Meitocht (inschrijven op Henseniusplein)
  • 36ste Fietsvierdaagse Venray 21 t/m 24 juli 2020

Bestuur Stichting Fietsvierdaagse Venray.